Výuka

Motorika dítěte

U dětí v malém věku je velmi důležité rozvíjet motoriku, tedy hybnost pohybových předpokladů a projevů. Pohybové schopnosti dítěte a řeč se vzájemně ovlivňují. Pokud u dítěte probíhá správný pohybový vývoj, nastupuje většinou v odpovídajícím období i vývoj řeči. Při postižení pohybového ústrojí nebo opožděném motorickém vývoji bývá často opožděn i vývoj řeči. Neobratné děti mívají více nedostatků ve výslovnosti než děti pohybově průměrné. Proto je důležité u dětí rozvíjet hybnost celého těla (tzv. hrubou motoriku), hybnost ruky (jemnou motoriku) i obratnost mluvidel (motoriku mluvních orgánů).

Matematika, přírodověda a mateřský jazyk

Každý den se režim školičky přizpůsobuje režimu výuky. Dětičky se seznamují se základy přírody, co vše roste a žije kolem nás. Jakou barvu mělo ovoce, které bylo na svačinku, kolik kousků na míse bylo, kolik kamarádů si dalo jaké ovoce.. Vše probíhá formou her a zábavných aktivit.

Výuka anglického jazyka

Část výuky probíhá v anglickém jazyce, formou básniček, maňásků a her.