Denní rozvrh

06:30 - 08:00 Příchody dětí, pohádka, klidové aktivity
08:00 - 08:30 Komunitní kruh, pohybová cvičení, řízená činnost dle rozvrhu
08:30 - 09:00 Hygiena, dopolední svačinka
09:00 - 11:30 Zájmové činnosti ( zpěv, tanec, výtvarné činnosti )
11:30 - 12:00 Hygiena, oběd
12:00 - 12:15 Odchody dětí s dopolední docházkou
12:15 - 14:00 Odpolední odpočinek
14:00 - 14:10 Probouzení, rozkoukávání se :)
14:10 - 14:30 Hygiena, odpolední svačinka
14:30 - 16:30 Pobyt venku (v případě špatného počasí: individuální hry dle volby dětí - malování, modelování, stavebnice..)

RANNÍ PŘÍCHODY JSOU DO 8:00.

V 16:30 se školka uzamyká.

Odchody dětí s celodenní docházkou jsou možné kdykoli po 14:15.

* Pobyt venku je ovlivněn dle počasí


Docházka se dá po domluvě s rodiči individuálně upravit. Vše je na domluvě a potřebě rodičů.